Opiskelijana vapaaehtoistyössä

admin /

Osallistuminen vapaaehtoistyöhön on yksi tapa oppia ja kerryttää opintopisteitä. Vapaaehtoistyössä opiskelija kehittää yleisiä työelämävalmiuksiaan, ammatillista osaamista sekä osaamistaan yhteiskunnallisiin teemoihin liittyen ja syntynyt osaaminen tunnistetaan osana muita opintoja.

Osallistuin Hyvinkään kehitysmaayhdistyksen kautta valtakunnalliseen Mahdollisuuksien Tori -projektiin. Mahdollisuuksien Tori -tapahtumia järjestetään vuosittain eri puolilla suomea, noin 20 paikkakunnalla. Tapahtumien rahoittajana ja taustaorganisaationa toimii Fingo. Fingo on 300 kansalaisjärjestön kattojärjestö ja globaalin kehityksen asiantuntija.

Kullakin paikkakunnalla pieni aktiivinen vapaaehtoisten joukko järjestää Mahdollisuuksien Tori -tapahtuman vuosittain ja kutsuu tapahtumaan mukaan muita alueen toimijoita. Mahdollisuuksien Torit tuovat yhteen järjestöt, vapaaehtoiset, esiintyjät ja aktiiviset kansalaiset. Hyvinkään Mahdollisuuksien Torille saimme mm. runsaasti paikkakunnalla asuvia maahanmuuttajia pitämään ruokakojuja, missä he möivät itse valmistamiaan etnisiä ruokia. Lisäksi tapahtumassa oli suuri määrä muita yhteisöjä pitämässä omia esittely- ja myyntikojujaan.

Meitä Laurean opiskelijoita oli projektissa mukana 2. Minä olen liiketalouden opiskelija ja opiskelijakollegani on sosionomiopiskelija. Tämä projekti tuki hyvin meidän molempien opintoja ja osaamisestamme oli paljon apua yhdistykselle, jonka henkilöresurssit ovat niukat. Suunnittelimme ja toteutimme tapahtuman viestintää ja markkinointia sekä messupäivän järjestelyjä. Olimme myös messupäivän ajan töissä Mahdollisuuksien Torilla sen rakentamisesta purkamiseen asti.

Fingo järjestää vuosittain viestinnän kurssin kaikille projektiin osallistuville, sieltä saimme paljon työkaluja mm. some-viestinnän toteuttamiseen. Fingo: ”Mahdollisuuksien Torit innostavat ihmisiä ympäri Suomen vaikuttamaan reilumman maailman puolesta, osallistumaan järjestöjen toimintaan ja tutustumaan paikalliseen kulttuurien kirjoon. Mahdollisuuksien Toreilla puhutaan meitä kaikkia koskettavista globaaleista aiheista: ilmastonmuutoksesta, pakolaisuudesta, ihmisoikeuksista, kulttuurien moninaisuudesta ja yhteisöllisyydestä”.

Osallistuminen vapaaehtoistyöhön Mahdollisuuksien Torilla on upea mahdollisuus saada tietoa ja vaikuttaa tärkeisiin asioihin globaalisti sekä omalla paikkakunnalla. Tämä on myös mahdollisuus verkostoitua, tutustua lukuisiin paikkakunnan yrityksiin ja yhdistyksiin. Hyvinkään tapahtumassa myös Hyvinkään kaupunki oli tiiviisti mukana. Suosittelen sinullekin osallistumista jonkin lähelläsi toteutettavan Mahdollisuuksien Torin toteuttamiseen osana opintojasi.

Hyvinkäällä 11.4.2019

MIRA AHJONIEMI
Liiketalouden opiskelija Laurea

Kategoriat: Vieraskynä